วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลหนองบอน "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นภาคผลผลิตที่มีคุณภาพ พัฒนาการแปรรูปสินค้าของตำบลหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การคมนาคมสะดวกและการศึกษาเป็นเลิศ"

สายตรงนายก

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

facebook

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

จัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/10/2561
วันนี้
107
เมื่อวานนี้
244
เดือนนี้
411
เดือนที่แล้ว
4,226
ปีนี้
33,976
ปีที่แล้ว
27,015
ทั้งหมด
106,761
ไอพี ของคุณ
34.204.181.91
9
โครงการอบรมให้ความรู้และคัดกรองโรคหัวใจในประชาชนอายุ 40ปีขึ้น,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

วันที่  13  กันยายน 2562  เวลา 08.00 น

ชมรมนักจัดการสุขภาพสูงวัย  จะดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้และคัดกรองโรคหัวใจในประชาชนอายุ  40 ปีขึ้นไป

เพื่อให้ความรู้เรื่องโรคหัวใจและแนวทางการดูแลโรคหัวใจ  

โดยมีการตรวจคัดกรองโรคหัวใจ (ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ) และให้ความรู้เฉพาะรายบุคคล

(ประชาชนที่อายุ 40 ปีขึ้นไป  ที่สมัครใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามวันและเวลาดังกล่าว)

ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯตำบลหนองบอน

สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองบอน

06 กันยายน 2562

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

เทศบาลตำบลหนองบอน

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

30 สิงหาคม 2562

สำนักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัดตราด,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

ขอเชิญเข้ารับบริการ

ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ในเขตปฎิรูปที่ดิน เฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ณ หอประชุมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบอน

ในวันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562

โดย ทาง ส.ป.ก.ตราด ให้บริการ 4 ด้าน ดังนี้

1. บริการด้ากฎหมาย โอน/มรดก สิทธิ ใบแทน หนังสือรับรองฯ

2. บริการด้านงานช่างและแผนที่ ตรวจสอบรูปแปลง รับเรื่องวัดใหม่ แบ่งแปลง ซ่อมหลักเขต

3. บริการด้านการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ รับชำระหนี้กู้กองทุนฯ บริการด้านการเงินฯ

4. บริการด้านยุทธศาสตร์และการปฎิรูปที่ดิน มอบ ส.ป.ก.4-01 บริการองค์ความรู้ การพัฒนาอาชีพ

 

19 กรกฎาคม 2562

ให้มารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในวันที่ 25 ก.ค. 62 เวลา 9.00น. - 16.00น.,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

#ประการประชาสัมพันธ์
ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00น. ถึง 16.00น. 
#สำหรับท่านที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
1. ขอให้ท่านนำกระติกเก็บความเย็นพร้อมกับใส่น้ำแข่งมาด้วย เพราะวัคซีนจะโดนแสงนานไม่ได้จะทำให้วัคซีน หมดประสิทธิภาพ และ จะใช้ไม่ได้ผล
2. หากท่านนำสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีนที่เทศบาลท่านต้องนำสุนัขและแมวมาเองและ ดูแลสุนัขและแมวของท่านเองด้่วย
3. สุนัขและแมวที่ท่านจะฉีดวัคซีน ห้ามอาบน้ำให้สุนัขและแมวก่อนฉีด 7 วัน และหลังฉีด ก็ห้ามอาบน้ำ 7 วัน เช่นกัน
4. ให้ผู้ที่ลงทะเบียนขอรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า #นำบัตรประชาชน ติดตัวมาด้วย
5. สุนัขและแมวที่จะฉีดวัคซีน ต้องอายุ 3 เดือนขึ้นไป
#หมายเหตุ สำหรับท่านที่ไม่ได้ลงทะเบียนหรือลงทะเบียนไม่ทันหากท่านมีความประสงค์จะขอลงทะเบียนและรับวัคซีนให้มาลงทะเบียนขอรับวัคซีนได้ในวันนั้น แต่ต้องให้ผู้ที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า ได้รับวัคซีนครบก่อน

17 กรกฎาคม 2562

ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

ทางเทศบาลจะออกให้บริการรับลงทะเบียนสุนัขและแมว ตามสถานที่ และเวลาตามนี้

วันที่ 1 ก.ค. 62

หมู่ที่ 4 ศาลาประชาคมหมู่บ้าน เวลา 9.30 น. ถึง 11.00 น.

หมู่ที่ 1 ศาลาหน้าวัดท่าน้ำล่าง เวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น.

วันที่ 2 ก.ค. 62

หมู่ที่ 5 กองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 5 เวลา 9.30 น. ถึง 11.00 น.

หมู่ที่ 2 ศาลาวัดเนินตากแดด เวลา 13.00 น. ถึง 14.30 น.

หมู่ที่ 5 ศาลาประชาคมหมู่บ้านมะนาว เวลา 14.30 น. ถึง 15.30 น.

หมายเหตุ*ท่านใดที่ลงไม่ทันตามสถานที่ดังกล่าวให้มาลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลหนองบอนได้จนถึงวันที่ 12 ก.ค. 2562 (ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวมาด้วยครับ)

01 กรกฎาคม 2562

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก วันที่ 6-7 มิถุนายน 2562,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

วันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลหนองบอนร่วมกับสาธารณสุขอำเภอบ่อไร่ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯตำบลหนองบอน รพ.สต.บ้านคอแล อสม. และหน่วยควบคุมแมลงจะลงพื้นที่พ่นละอองฝอย เพื่อยับยั้งการระบาดของโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ตำบลหนองบอนทั้งหมด โดยเริ่มจาก หมู่ที่ 4. หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 ใน

ในขณะที่เจ้าหน้าที่ทำการพ่นละอองฝอย ขอให้ประชาชนทุกครัวเรือนเก็บอาหารปิดฝาให้มิดชิด ดูแลสัตว์เลี้ยงภายในบ้านของท่านและให้ประชาชนช่วยกันดูแลความสะอาดภายในบ้านและเก็บขยะบริเวณรอบบ้าน เปลี่ยนถ่านน้ำในภาชนะทุกสัปดาห์เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

....โรคระบาดจะหมดไป..

..ถ้าได้ความร่วมมือร่วมใจจากประชาชน..ฝากประชาสัมพันธ์ต่อด้วยครับ

05 มิถุนายน 2562

ประกาศลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปี 2562,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

ประกาศลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปี 2562

*คุณสมบัติดังนี้*

การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - เดือนพฤศจิกายน 2561 และเดือนมกราคม 2562 - เดือนกันยายน 2562 ให้ผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนซึ่งเป็นผู้สูงอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2563 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2503 เนื่องจากผู้สูงอายุที่เกิดตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2503 - 1 ตุลาคม 2503 เป็นผู้สูงอายุที่จะมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนถัดไป จากเดือนที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ คือเดือนตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นปีงบประมาณ 2564 ดังนั้น กลุ่มผู้สูงอายุดังกล่าวจักต้องลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู็สูงอายุ
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตตำบลหนองบอน
1.3 มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2563
(โดยเป็นผู็ที่เกิดก่อน 2 กันยายน 2503) กรณีทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏ วันที่ เดือน เกิด
ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดวันที่ 1 มกราคม ของปีนั้น
1.4 ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบํานาญ เบี้ยหวัด บํานาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะ
เดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้
ประจํา หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจํา ยกเว้นผู้พิการและ
ผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองท็องถิ่น
พ.ศ.2553 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548
2. หลักฐานในการยื่นคําขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ
2.1 บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสําเนา
จํานวน 1 ฉบับ
2.2 ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
2.3 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
2.4 หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจให้ผู้อื่นแจ้งลงทะเบียนแทน ต้องแนบสําเนาบัตร
ประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน ทั้งผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ) อย่างละจํานวน 1 ฉบับ
สามารถยื่นลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบอน ทุกวันทําการ (ระหว่างเดือนมกราคม
2562 ถึง เดือนกันยายน 2562 ) ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. หรือโทร. 039-673424

22 มกราคม 2562

คัดแยกขยะเพื่อโลกสีเขียว,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหนองบอน  ได้จัดทำจุดคัดแยกขยะมูลฝอยที่มีภาชนะรองรับสำหรับมูลฝอยแต่ละประเภท   จำนวน  ๕  จุด เพื่อให้มีระบบจัดการและกำจัดมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถนำกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านอื่นๆได้  เทศบาลตำบลหนองบอนจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองบอน  ร่วมส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชน  โดยแยกประเภทดังนี้

๑. ถังขยะสีน้ำเงิน  ขยะทั่วไป คือสิ่งที่อาจนำกลับมาใช้ใหม่ได้  แต่ย่อยสลายยาก  เช่น  ถุงพลาสติก  ถุงขนม  เศษผ้า  โฟมและฟอล์ยที่เปื้อนอาหาร

๒. ถังขยะสีเหลือง  ขยะรีไซเคิล  คือสิ่งที่มีประโยชน์สามารถแยกนำมาแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ได้  มีมูลค่าสามารถเก็บรวบรวมเพื่อนำไปขายได้  เช่น  แก้ว  กระดาษ  พลาสติก  โลหะและยาง

๓. ถังขยะสีแดง  ขยะอันตราย  คือสิ่งที่มีสารเคมีปนเปื้อน  เช่น  ถ่ายไฟฉาย  แบตเตอรี่  หลอดไฟ  กระป๋องสีสเปย์  กระป๋องยาฆ่าย่า  ภาชนะบรรจุสารอันตราย  ขวดยา

18 ธันวาคม 2561

การจัดเก็บภาษีประจำปี 2561,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

 

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561

ภาษีบำรุงท้องที่เริ่มชำระภายในเดือน มกราคม ถึง เมษายน ของทุกปี

ภาษีโรงเรือนและที่ดินชำระภายในเดือน กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม ของทุกปี

ภาษีป้ายชำระภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี

ใบอนุญาตฯ ก่อนวันหมดอายุ

ติดต่อสอบถามและติดต่อชำระภาษีได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองบอน

โทร.039-673424

 

03 ธันวาคม 2561

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
07 พฤศจิกายน 2561

สนใจสอบถามได้ที่เทศบาลตำบลหนองบอน,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
03 ตุลาคม 2561

ประสัมพันธ์กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.หนองบอน จะดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ลายในพื้นที่ตำบลหนองบอน,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

 

     ประสัมพันธ์กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.หนองบอน จะดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ลายในพื้นที่ตำบลหนองบอน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรค
ใน

วันที่ 12 กันยายน 2561  9.00-15.00 น. ที่
    หน้า สภ.หนองบอน ซ.หนองไม้หอม ซ.จัดสรร ซ.เจริญผล 1,2,3, ร้านก๋วยเตี๋ยวป้าน้อย ตลาดใจตรง ท่าน้ำล่าง หน้าวัด ปั๊มน้ำมันตาชง ซ.อนุพงศ์ ยาวไปถึงร้านไก่ต้มน้ำปลา ซ.แม่มด ซ.ข้างโต๊ะสนุกยาวถึงบ้านป้านิดขายขนม

วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 9.00-15.00 น.
    เกาะฟอกแลนด์ ทางเข้าเทศบาล กองทุน ม.3 หลังศาลเจ้า หลังวัด ซ.ซุ้มประตูวัดหนองบอน ถึงปะปา ร้านเจ๊หมี ตลาดเม้งฮวดถึงบ้านป้านิด ซ.ต้นไทร ซ.ข้าวหลาม ซ.หลังตลาด เม้งฮวด ซ.บ้านลุงกวางขายไก่ เนินสะอาด เขาปีกกา มินิมาร์ท

วันที่ 14 กันยายน 2561 9.00-15.00น.
     บ้านครูน้ำฝน บ้านกำนัน ยาวถึงหน้าป่าไม้ ซ.บ้านมะนาวถึงชุมชนมะนาว ซ.พุทธิศา 1,2,3
เนินหิน ซ.ผาสุขทะลุตลาด มะอึกแรด หมู่ที่ 4

จึงขอความร่วมมือให้ท่านปฏิบัติ ดังนี้
1.จัดเก็บเสื้อผ้าใส่ตู้ให้มิดชิด
2.เก็บอาหารไว้ในตู้กับข้าวหรือหาภาชนะปิดให้มิดชิด
3.เด็กเล็ก คนชรา ผู้ป่วย ควรออกมาอยู่ภายนอกบ้านหรือในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก

จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

13 กันยายน 2561

การป้องกันไฟป่าและหมอกควัน,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
30 พฤศจิกายน 2543

NO GIFT POLICY,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
-

NO GIFT POLICY,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
-

|< <<..... 5 6 7 89

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 9 / 9  (135 รายการ)