วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลหนองบอน "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นภาคผลผลิตที่มีคุณภาพ พัฒนาการแปรรูปสินค้าของตำบลหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การคมนาคมสะดวกและการศึกษาเป็นเลิศ"

สายตรงนายก

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

facebook

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

จัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/10/2561
วันนี้
117
เมื่อวานนี้
114
เดือนนี้
397
เดือนที่แล้ว
4,593
ปีนี้
42,684
ปีที่แล้ว
27,015
ทั้งหมด
115,469
ไอพี ของคุณ
18.206.13.203
การสานเข่ง


หวาย (Calamoideae)
หนึ่งในประเภทของพืชที่ได้รับความนิยมมาโดยตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นั่นคือ
ผลิตภัณฑ์ประเภทที่ทำจากหวาย ในประเทศไทยมีหวายอยู่กี่สกุล และชนิดใดที่นิยมนำมาใช้ทำ
ผลิตภัณฑ์

ต้นหวาย เป็นชื่อพืชในวงศ์หมากและหวาย หรือวงศ์ Palmae (วงศ์ปาล์ม) วงศ์ย่อย
Calamoideae (วงศ์หวาย) ซึ่งส่วนมากมีลำต้นยาวเป็นเถาเลื้อย ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก
มักมีหนามที่กาบใบ ก้านใบ แกนใบ ผลเป็นเกล็ด เมล็ดขรุขระไม่เรียบ มีเยื่อนุ่มหุ้มหวายที่พบ
ในประเทศไทยมี ๗ สกุล ได้แก่

๑. สกุลหวายตะค้า
มีลักษณะเด่น คือ เป็นปาล์มที่ออกดอกเป็นผลได้หลายครั้ง ส่วนใหญ่ไม่มีแส้หนาม
ที่ปลายใบเช่น หวายขี้ผึ้งหวายตะค้าทอง หวายเล็ก หวายกำพวน

๒. สกุลหวายพาลี
มีลักษณะเด่น คือ เป็นปาล์มที่ออกดอกเป็นผลได้หลายครั้ง ปลายใบมีแส้หนาม ได้แก่
หวายพาลีใบใหญ่และหวายพาลีใบเล็ก

๓. สกุลหวายพน
มีลักษณะเด่น คือ เป็นปาล์มที่ออกดอกเป็นผลได้หลายครั้ง ปลายใบมีแส้หนามสำหรับ
ใช้เกาะต้นไม้อื่นเพื่อพยุงลำต้น เช่น หวายขี้เป็ด หวายพนขนหนอน

๔. สกุลหวายเดา
มีลักษณะเด่น คือ ตามข้อของลำหวายมีตาขนาดใหญ่ มักแตกกิ่งไปตามเรือนยอด
ปลายใบมีแส้หนามเช่น หวายเดาใหญ่ หวายกุ้ง

๕. สกุลหวายช้าง
มีลักษณะเด่น คือ กาบใบมีเกล็ดสีน้ำตาล และมีหนามขนาดใหญ่เรียงเป็นวงคล้ายหวี
ปลายใบมีแส้หนาม ได้แก่ หวายช้าง

๖. สกุลหวายกำพด
มีลักษณะเด่น คือ ออกดอกเป็นผลครั้งเดียวแล้วตายไป รอบข้อของลำต้นมีรากหรือ
ตุ่มของรากเช่น หวายใหญ่ หวายกำพด

๗. สกุลหวายแดง
มีลักษณะเด่น คือ ผิวของลำหวายเป็นสีมว่งแดง ออกดอกเป็นผลครั้งเดียวแล้วตายไป
ได้แก่ หวายกุ้ง หวายแดง
แม้ว่าในประเทศไทยจะมีหวายหลายชนิด แต่มีเพียงหวายขี้ผึ้ง หวายตะค้าทอง หวายเล็ก
หวายโป่ง หวายกำพวนหวายขี้เป็ด หวายพนขนหนอน ที่นิยมนำมาทำเครื่องจักสานหรือเครื่องมือ
เครื่องใช้ เพราะเนื้อและผิวหวายมีลักษณะสวยงามเหนียวทนทาน.


 
05 ตุลาคม 2561