วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลหนองบอน "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นภาคผลผลิตที่มีคุณภาพ พัฒนาการแปรรูปสินค้าของตำบลหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การคมนาคมสะดวกและการศึกษาเป็นเลิศ"

สายตรงนายก

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

facebook

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

จัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/10/2561
วันนี้
120
เมื่อวานนี้
300
เดือนนี้
1,341
เดือนที่แล้ว
3,231
ปีนี้
18,349
ปีที่แล้ว
27,015
ทั้งหมด
91,134
ไอพี ของคุณ
3.235.147.50

ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวกาญจนา คนอาจ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวสิราวรรณ มาวิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นายยุทนา บูชาธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาววาสนา จงเจริญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวชุติมา ศิรินาคิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ