วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลหนองบอน "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นภาคผลผลิตที่มีคุณภาพ พัฒนาการแปรรูปสินค้าของตำบลหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การคมนาคมสะดวกและการศึกษาเป็นเลิศ"

สายตรงนายก

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

facebook

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

จัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/10/2561
วันนี้
121
เมื่อวานนี้
300
เดือนนี้
1,341
เดือนที่แล้ว
3,231
ปีนี้
18,349
ปีที่แล้ว
27,015
ทั้งหมด
91,134
ไอพี ของคุณ
3.235.147.50
1
วันที่ 31 พ.ค. 2566 นายศุภกิจ เขาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองบอน พร้อมด้วย รองเกษม แก่นบุญ  ร่วมกิจกรรม และโปรโมท ขับ ปั่น ชิม ริมทาง มังคุดดี ที่หนองบอน ณ ถนนมังคุด     โดย. นายอำเภอ, เกษตรจังหวัด, ผอ.สพม., ผอ.สพป., ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่, ผู้นำชุมชน แ,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
วันที่ 31 พ.ค. 2566
นายศุภกิจ เขาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองบอน พร้อมด้วย รองเกษม แก่นบุญ ร่วมกิจกรรม และโปรโมท ขับ ปั่น ชิม ริมทาง มังคุดดี ที่หนองบอน ณ ถนนมังคุด
โดย. นายอำเภอ, เกษตรจังหวัด, ผอ.สพม., ผอ.สพป., ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่, ผู้นำชุมชน และชาวหนองบอน เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
31 พฤษภาคม 2566

วันที่ 30 พ.ค. 2566 เวลา 9.00 น. นายศุภกิจ เขาแก้ว นายกเทศมนตรีทำบลหนองบอน และ รองเกษม แก่นบุญ ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอบ่อไร่  ณ ห้องประชุมพลอยโกเมน ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลบ่อพลอย,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
วันที่ 30 พ.ค. 2566 เวลา 9.00 น.
นายศุภกิจ เขาแก้ว นายกเทศมนตรีทำบลหนองบอน และ รองเกษม แก่นบุญ ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอบ่อไร่
ณ ห้องประชุมพลอยโกเมน ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลบ่อพลอย
30 พฤษภาคม 2566

วันที่ 29 พ.ค. 2566 นิติกรเทศบาลตำบลหนองบอนเข้าอบรมความรู้เกี่ยวกับที่ดินและแนวทางการปฏิบัติของพลเรือน ที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
วันที่ 29 พ.ค. 2566
นิติกรเทศบาลตำบลหนองบอนเข้าอบรมความรู้เกี่ยวกับที่ดินและแนวทางการปฏิบัติของพลเรือน ที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด
 
 
 
 
 
29 พฤษภาคม 2566

วันที่ 26 พ.ค. 2566 เทศบาลตำบลหนองบอน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคอแล ลงพื้นที่ หมู่ 4  พ่นหมอกควันเพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
วันที่ 26 พ.ค. 2566
เทศบาลตำบลหนองบอน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคอแล ลงพื้นที่ หมู่ 4
พ่นหมอกควันเพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก
26 พฤษภาคม 2566

วันที่ 25 พ.ค. 2566 นายศุภกิจ เขาแก้ว นายกเทศมนตรีฯ ได้สั่งการให้นำรถน้ำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนที่ หมู่บ้านพุทธิศา หมู่ที่ 2 เนื่องจากน้ำมีกลิ่นเจือปน ซึ่งหมู่บ้านพุทธิศามีการบริหารจัดการน้ำกันเองในหมู่บ้าน    ทางหมู่บ้านกำลังแก้ไขหาสาเหตุของน้ำที่,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
วันที่ 25 พ.ค. 2566
นายศุภกิจ เขาแก้ว นายกเทศมนตรีฯ ได้สั่งการให้นำรถน้ำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนที่ หมู่บ้านพุทธิศา หมู่ที่ 2 เนื่องจากน้ำมีกลิ่นเจือปน ซึ่งหมู่บ้านพุทธิศามีการบริหารจัดการน้ำกันเองในหมู่บ้าน
ทางหมู่บ้านกำลังแก้ไขหาสาเหตุของน้ำที่มีกลิ่นเจือปน เพื่อให้น้ำกลับมาใช้ได้เหมือนเดิม
25 พฤษภาคม 2566

กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุประจำเดือนพฤษภาคม 2566,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุประจำเดือนพฤษภาคม 2566

24 พฤษภาคม 2566

วันที่ 24 พ.ค. 2566 เทศบาลตำบลหนองบอน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคอแล ลงพื้นที่ หมู่ 4  พ่นหมอกควันเพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
วันที่ 24 พ.ค. 2566
เทศบาลตำบลหนองบอน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคอแล ลงพื้นที่ หมู่ 4
พ่นหมอกควันเพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก
24 พฤษภาคม 2566

ยืนยันสิทธิ์เกษตรกร และ กองทุนสวนยาง ที่ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองบอน วันที่ 23 พ.ค. 2566 เวลา 9.00-12.00น.,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
ยืนยันสิทธิ์เกษตรกร และ กองทุนสวนยาง
ที่ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองบอน
วันที่ 23 พ.ค. 2566 เวลา 9.00-12.00น.
 
 
 
 
 
23 พฤษภาคม 2566

กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุประจำเดือนพฤษภาคม 2566,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุประจำเดือนพฤษภาคม 2566

22 พฤษภาคม 2566

วันที่ 18 พ.ค. 2566 เร่งตัดต้นไม้ล้มขวางทางถนนหน้าวัดท่าน้ำล่าง,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
วันที่ 18 พ.ค. 2566
เร่งตัดต้นไม้ล้มขวางทางถนนหน้าวัดท่าน้ำล่าง
18 พฤษภาคม 2566

วันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 16.00 น. นายศุภกิจ เขาแก้ว นานกเทศมนตรีตำบลหนองบอน พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน เทศบาล ร่วมพิธีเปิดงาน ระกำหวาน ที่ศสลากลางจังหวัดตราด,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
วันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 16.00 น.
นายศุภกิจ เขาแก้ว นานกเทศมนตรีตำบลหนองบอน พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน เทศบาล ร่วมพิธีเปิดงาน ระกำหวาน ที่ศสลากลางจังหวัดตราด
18 พฤษภาคม 2566

วันที่ 15 พ.ค. 2566 เวลา 09.00 น. นายศุภกิจ เขาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองบอน เป็นประธานเปิด โครงการปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบอน,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
วันที่ 15 พ.ค. 2566 เวลา 09.00 น.
นายศุภกิจ เขาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองบอน เป็นประธานเปิด โครงการปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบอน
15 พฤษภาคม 2566

วันที่ 13 มี.ค. 2566 นายศุภกิจ เขาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองบอน พร้อมผู้บริหาร และสมาชิก เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พิธีแสดงมุทิตาจิตทำบุญครบรอบวันมรณะภาพหลวงพ่อพระครูสุทธิศิลาจารย์(หลวงพ่อใหญ่) อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองบอน อดีตเจ้าคณะอำเภอบ่อไร่ และม,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
วันที่ 13 มี.ค. 2566
นายศุภกิจ เขาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองบอน พร้อมผู้บริหาร และสมาชิก เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พิธีแสดงมุทิตาจิตทำบุญครบรอบวันมรณะภาพหลวงพ่อพระครูสุทธิศิลาจารย์(หลวงพ่อใหญ่) อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองบอน อดีตเจ้าคณะอำเภอบ่อไร่ และมีญาติโยมมาร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพโรงทานและถวายเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
ณ วัดหนองบอน
13 พฤษภาคม 2566

วันที่ 12 พ.ค. 2566 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบอน โดยมี นายศุภกิจ เขาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองบอน เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย มีผู้บริหารข้าราชการ สมาชิกเข้ากิจกรรม ของชมรมผู้สูงอายุ ...,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
วันที่ 12 พ.ค. 2566
กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบอน
โดยมี นายศุภกิจ เขาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองบอน เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย มีผู้บริหารข้าราชการ สมาชิกเข้ากิจกรรม ของชมรมผู้สูงอายุ
...
12 พฤษภาคม 2566

วันที่ 11 พ.ค. 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหนองบอน ลงพื้นที่พ้นหมอกควัน ตามโรงเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 4 โรงเรียน โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม โรงเรียนคีรีฯ โรงเรียนบ้านหนองบอน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
วันที่ 11 พ.ค. 2566
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหนองบอน ลงพื้นที่พ้นหมอกควัน ตามโรงเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 4 โรงเรียน โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม โรงเรียนคีรีฯ โรงเรียนบ้านหนองบอน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
11 พฤษภาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 23  (336 รายการ)