วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลหนองบอน "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นภาคผลผลิตที่มีคุณภาพ พัฒนาการแปรรูปสินค้าของตำบลหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การคมนาคมสะดวกและการศึกษาเป็นเลิศ"

สายตรงนายก

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

facebook

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

จัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/10/2561
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
118
เดือนนี้
515
เดือนที่แล้ว
4,593
ปีนี้
42,802
ปีที่แล้ว
27,015
ทั้งหมด
115,587
ไอพี ของคุณ
18.206.13.203
ลำดับรายการวันที่
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนมิถุนายน 256630 มิ.ย. 2566
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนพฤษภาคม 256631 พ.ค. 2566
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนเมษายน 256630 เม.ย. 2566
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนมีนาคม 256631 มี.ค. 2566
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนกุมภาพันธ์ 256628 ก.พ. 2566
6สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนมกราคม 256631 ม.ค. 2566
7สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนธันวาคม 256531 ธ.ค. 2565
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนพฤศจิกายน 256530 พ.ย. 2565
9สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนตุลาคม 256531 ต.ค. 2565
10สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนกันยายน 256530 ก.ย. 2565
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนสิงหาคม 256531 ส.ค. 2565
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนกรกฎาคม 256527 ก.ค. 2565
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนมิถุนายน 256530 มิ.ย. 2565
14สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนพฤษภาคม 256531 พ.ค. 2565
15สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนเมษายน 256529 เม.ย. 2565
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนมีนาคม 256531 มี.ค. 2565
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนกุมภาพันธ์ 256528 ก.พ. 2565
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนมกราคม 256531 ม.ค. 2565
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนธันวาคม 256430 ธ.ค. 2564
20สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนพฤศจิกาคม 256430 พ.ย. 2564

1 2   >>  >|